Gemeenteraad

maandag 30 september 2019 18:00 - 19:35
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting:
Voortzetting van geschorste raadsvergadering van 19 september 2019

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Afmeldingen: Ben Peters, Kadri Sogukcesme, Leon Guffens en Faruk Aslankurt. Anouk Dolmans (18.27 uur) en Selami Coskun (18.47 uur) komen later ter vergadering. Dirk Franssen verlaat de vergadering om 19.45 uur. Leon Coenen verlaat de vergadering om 22.30 uur.  Besluit
  LVR stelt voor -zoals vanmorgen ook al aangekondigd per mail- vanavond te praten over de beantwoording door het college van art.43-vragen over het optreden van een joekskapel op de Markt. De voorzitter constateert dat dit verzoek niet strookt met het Reglement van Orde (RvO): wil de LVR hierover praten dan zou dat volgens het RvO de eerstvolgende raadsvergadering moeten plaatsvinden. Niet vanavond, want we hebben nu een voortzetting van de raad van 19 september 2019. LVR is benieuwd naar de mening van de overige fracties. Wordt er niet positief gereageerd dan overweegt de LVR een extra raadsvergadering bijeen te roepen. GL en SPR spreken uit het RvO te willen volgen. Daarmee komt het onderwerp vanavond niet op de agenda.

  00:00:00 - 00:00:06 - Rianne Donders-de Leest
  00:00:07 - 00:00:52 - Dirk Franssen
  00:00:53 - 00:01:25 - Rianne Donders-de Leest
  00:01:26 - 00:01:58 - Wim Maassen
  00:01:59 - 00:02:11 - Leon Coenen
  00:02:12 - 00:02:36 - Dirk Franssen
  00:02:37 - 00:03:21 - Rianne Donders-de Leest
 • 13

  Voorstel aan de raad om: 1. Het regionaal beleidskader werklocaties vast te stellen.  Besluit
  Het voorstel wordt aangenomen met 18 - 7 stemmen. Voor 18: GL 6, CDA 3, DS 3, VVD 2, D66 2, SP 1 en SPR1. Tegen: 7: LVR 7.

  00:03:22 - 00:03:44 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:03:45 - 00:04:30 - Gerard Nizet
  00:04:31 - 00:04:45 - Aijiththan Loganathan
  00:04:46 - 00:04:53 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:04:54 - 00:05:32 - Angely Waajen-Crins
  00:05:33 - 00:05:54 - Marianne Smitsmans-Burhenne
 • 14

  Voorstel aan de raad om: 1. De Evaluatie parkeren Roermond vast te stellen 2. De uitkomsten uit deze evaluatie mee te nemen als input voor het opstellen van een nieuwe parkeervisie  Besluit
  Woordvoering door VVD, SPR, SP, DS, D66, GL, CDA en LVR. Naar aanleiding van de inbreng vanuit de raad reageren namens het college de wethouders Evers en Waajen. In tweede termijn wordt het woord gevoerd door VVD, SPR, DS en LVR. Reactie vanuit het college wederom door de wethouders Evers en Waajen. De raad stemt in met het voorstel met 26 - 0 stemmen.

  00:05:55 - 00:06:20 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  00:06:21 - 00:10:47 - Vincent Zwijnenberg
  00:10:48 - 00:11:55 - Leon Coenen
  00:11:56 - 00:14:19 - Gerard Nizet
  00:14:20 - 00:16:13 - Jos Tobben
  00:16:14 - 00:17:40 - Wilbert Dekker
  00:17:41 - 00:19:36 - Jos de Kunder
  00:19:37 - 00:20:29 - Wim Kemp
  00:20:30 - 00:26:43 - Dirk Franssen
  00:26:44 - 00:26:56 - Jos de Kunder
  00:26:57 - 00:27:38 - Dirk Franssen
  00:27:39 - 00:27:41 - Jos de Kunder
  00:27:42 - 00:29:52 - Dirk Franssen
  00:29:53 - 00:31:00 - Angely Waajen-Crins
  00:31:01 - 00:43:53 - Rens Evers
  00:43:54 - 00:44:10 - Dirk Franssen
  00:44:11 - 00:44:39 - Rens Evers
  00:44:40 - 00:44:53 - Rianne Donders-de Leest
  00:44:54 - 00:49:29 - Vincent Zwijnenberg
  00:49:30 - 00:52:59 - Leon Coenen
  00:53:00 - 00:54:20 - Jos Tobben
  00:54:21 - 01:00:15 - Dirk Franssen
  01:00:16 - 01:00:23 - Rianne Donders-de Leest
  01:00:24 - 01:05:36 - Rens Evers
  01:05:37 - 01:07:46 - Angely Waajen-Crins
  01:07:47 - 01:07:52 - Rianne Donders-de Leest
  01:07:53 - 01:08:13 - Dirk Franssen
  01:08:14 - 01:09:21 - Rianne Donders-de Leest
 • 15

  Op verzoek van de LVR is Veiligheid School (KEC) ter behandeling op de agenda van de gemeenteraad geplaatst, nadat dit in de agenda van de commissie BM van 9 september jl. is behandeld.  Besluit
  Woordvoering vindt plaats door VVD, SPR, GL en LVR. LVR dient een motie in. Reactie vanuit het college wordt gegeven door burgemeester Donders. Toezegging: het verslag van 24 juli 2019 zal voor de raadsleden vertrouwelijk ter inzage worden gelegd. Sommige delen van de motie kunnen door het college inhoudelijk gesteund worden, andere delen echter niet. Blijft de motie zoals hij is, dan ontraadt het college deze. Na 10 minuten schorsing zegt LVR de motie te handhaven en wil deze hoofdelijk in stemming hebben gebracht. Toezegging: de burgemeester zal bezien welke door de LVR gestelde vragen alsnog -schriftelijk- beantwoord kunnen worden. De motie wordt met 9 - 17 stemmen verworpen. Voor 9: LVR 6, VVD 2 en DENK 1. Tegen 17: GL 7, CDA 3, DS 3, D66 2, SP 1 en SPR 1.

  Moties
  Onderwerp
  19M32 KEC
  Toezeggingen
  Onderwerp
  KEC, nog te beantwoorden vragen
  KEC, verslag ter inzage leggen

  01:09:22 - 01:09:39 - Dré Peters
  01:09:40 - 01:10:08 - Lieke van Hal
  01:10:09 - 01:10:38 - Dré Peters
  01:10:39 - 01:16:14 - Oele
  01:16:15 - 01:20:01 - Leon Coenen
  01:20:02 - 01:22:03 - Wim Maassen
  01:22:04 - 01:22:11 - Bert Achten
  01:22:12 - 01:30:27 - Lieke van Hal
  01:30:28 - 01:30:38 - Dré Peters
  01:30:39 - 01:31:18 - Bert Achten
  01:31:19 - 01:31:25 - Dré Peters
  01:31:26 - 01:31:54 - Bert Achten
  01:31:55 - 01:35:34 - Lieke van Hal
  01:35:35 - 01:35:43 - Dré Peters
  01:35:44 - 01:35:47 - Lieke van Hal
  01:35:48 - 01:35:57 - Dré Peters
  01:35:58 - 01:36:04 - Oele
  01:36:05 - 01:36:10 - Lieke van Hal
  01:36:11 - 01:36:21 - Dré Peters
  01:36:22 - 01:44:28 - Rianne Donders-de Leest
  01:44:29 - 01:45:20 - Lieke van Hal
  01:45:21 - 01:48:20 - Rianne Donders-de Leest
  01:48:21 - 01:48:42 - Dré Peters
  01:48:43 - 01:50:49 - Rianne Donders-de Leest
  01:50:50 - 01:51:07 - Lieke van Hal
  01:51:08 - 01:52:04 - Rianne Donders-de Leest
  01:52:05 - 01:52:28 - Dré Peters
  01:52:29 - 01:52:36 - Lieke van Hal
  01:52:37 - 01:52:40 - Dré Peters
  01:52:41 - 01:52:44 - Wim Maassen
  01:52:45 - 01:53:00 - Dré Peters
  01:53:01 - 01:53:42 - Rianne Donders-de Leest
  01:53:43 - 01:54:54 - Bert Achten
  01:54:55 - 01:57:18 - Rianne Donders-de Leest
  01:57:19 - 01:57:33 - Dré Peters
  02:09:03 - 02:09:13 - Lieke van Hal
  02:09:14 - 02:09:19 - Dré Peters
  02:09:20 - 02:13:19 - Oele
  02:13:20 - 02:13:38 - Dré Peters
  02:13:39 - 02:18:41 - Leon Coenen
  02:18:42 - 02:19:45 - Gerard Nizet
  02:19:46 - 02:20:52 - Selami Coşkun
  02:20:53 - 02:21:03 - Dré Peters
  02:21:04 - 02:21:10 - Lieke van Hal
  02:21:11 - 02:21:46 - Selami Coşkun
  02:21:47 - 02:21:57 - Dré Peters
  02:21:58 - 02:25:14 - Michael Kalthoff
  02:25:15 - 02:25:38 - Ger Julicher
  02:25:39 - 02:26:42 - Wim Maassen
  02:26:43 - 02:28:17 - Marc Breugelmans
  02:28:18 - 02:30:25 - Lieke van Hal
  02:30:26 - 02:30:41 - Wim Maassen
  02:30:42 - 02:31:00 - Lieke van Hal
  02:31:01 - 02:32:29 - Rianne Donders-de Leest
  02:32:30 - 02:33:41 - Marc Breugelmans
  02:33:42 - 02:34:45 - Lieke van Hal
  02:34:46 - 02:35:12 - Dré Peters
  02:35:13 - 02:36:12 - Lieke van Hal
  02:36:13 - 02:36:59 - Bert Achten
  02:37:00 - 02:37:30 - Dré Peters
  02:37:31 - 02:37:48 - Rianne Donders-de Leest
  02:37:49 - 02:37:56 - Lieke van Hal
  02:37:57 - 02:39:11 - Rianne Donders-de Leest
  02:39:12 - 02:39:18 - Oele
  02:39:19 - 02:39:51 - Rianne Donders-de Leest
  02:39:52 - 02:39:58 - Bert Achten
  02:39:59 - 02:40:14 - Dré Peters
  02:40:15 - 02:41:24 - Rianne Donders-de Leest
  02:41:25 - 02:41:28 - Bert Achten
  02:41:29 - 02:41:58 - Rianne Donders-de Leest
  02:41:59 - 02:42:06 - Dré Peters
  02:42:07 - 02:42:25 - Selami Coşkun
  02:42:26 - 02:42:34 - Dré Peters
  02:42:35 - 02:42:51 - Ger Julicher
  02:42:52 - 02:44:00 - Jos Vervuurt
  02:44:01 - 02:44:15 - Dré Peters
  02:44:16 - 02:44:23 - Aijiththan Loganathan
  02:44:24 - 02:44:30 - Dré Peters
  02:44:31 - 02:44:35 - Aijiththan Loganathan
  02:44:36 - 02:45:15 - Rianne Donders-de Leest
 • 17

  Op verzoek van de VVD is "Nadere inlichting over beantwoording artikel 43-vragen Netwerken, lobbyen, samenwerken" ter behandeling op de agenda van de gemeenteraad geplaatst.  Besluit
  VVD meent dat het college -in tegenstelling tot hetgeen gesuggereerd wordt- geen bestuurlijk contact heeft gehad met Yageo. VVD vraagt naar contacten van het college met ministers en staatssecretarissen. Gaat het college op 8 oktober 2019 naar de Limburg-borrel in Den Haag? Vervolgens geven diverse sprekers hun visie op lobbyactiviteiten van het college. Burgemeester Donders zegt dat het college op zijn eigen wijze invulling geeft aan lobbyen en netwerken en ontraadt de motie. Toezegging: LVR-vraag naar het jaartal van interregsubsidie van 500.000 euro voor Ernst Casimirpassage wordt schriftelijk beantwoord. De motie wordt met 9 - 14 stemmen verworpen. Voor 9: LVR 5, VVD 2, DENK 1 en SP 1. Tegen 14: GL 6, CDA 3, DS 3 en D66 2.

  Moties
  Onderwerp
  19M33 Netwerken, lobbyen en samenwerken
  Toezeggingen
  Onderwerp
  LVR-vraag nog te beantwoorden

  04:24:46 - 04:25:49 - Rianne Donders-de Leest
  04:25:50 - 04:26:01 - Dré Peters
  04:26:02 - 04:35:10 - Vincent Zwijnenberg
  04:35:11 - 04:36:05 - Dré Peters
  04:36:06 - 04:37:43 - Gerard Nizet
  04:37:44 - 04:42:19 - Selami Coşkun
  04:42:20 - 04:42:38 - Dré Peters
  04:42:39 - 04:44:12 - Mijntje van Beers
  04:44:13 - 04:49:00 - Jos van Rey
  04:49:01 - 04:55:36 - Rianne Donders-de Leest
  04:55:37 - 05:00:51 - Vincent Zwijnenberg
  05:00:52 - 05:01:01 - Dré Peters
  05:01:02 - 05:01:55 - Selami Coşkun
  05:01:56 - 05:04:43 - Jos van Rey
  05:04:44 - 05:06:56 - Rianne Donders-de Leest
  05:06:57 - 05:07:56 - Vincent Zwijnenberg
  05:07:57 - 05:08:11 - Jos van Rey
  05:08:12 - 05:08:50 - Dré Peters
 • 17.c

  Besluit
  LVR licht de motie toe. Vervolgens geven andere fracties hun mening hierover. Wethouder Smitsmans zegt met het interview op geen enkele wijze een sneer te hebben willen uitdelen, naar wie dan ook. Het college ontraadt de motie. LVR toont zich tevreden met de gevoerde discussie en trekt de motie in. LVR licht de motie Tigers toe. Andere woordvoerders geven hun mening over de motie. Wethouder Schreurs geeft een toelichting op het doorlopen proces, de huidige situatie is ontstaan omdat zowel aan de zijde van de gemeente als bij de Tigers een fout is gemaakt. Het college kan de motie overnemen. Volgens afspraak wordt de Sportraad om advies gevraagd. Het college gaat daarmee vervolgens aan de slag en zal de raad informeren over de uitkomst. De motie Tigers wordt unaniem aangenomen.

  Moties
  Onderwerp
  19M34 Aan de andere kant van de tunnel
  19M35 Tigers Roermond
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Zaalhuur Tigers

  02:45:16 - 02:46:07 - Rianne Donders-de Leest
  02:46:08 - 02:47:07 - Aijiththan Loganathan
  02:47:08 - 02:47:32 - Ger Julicher
  02:47:33 - 02:47:48 - Aijiththan Loganathan
  02:47:49 - 02:48:02 - Rianne Donders-de Leest
  02:48:03 - 02:48:48 - Selami Coşkun
  02:48:49 - 02:49:29 - Ger Julicher
  02:49:30 - 02:49:47 - Selami Coşkun
  02:49:48 - 02:50:00 - Rianne Donders-de Leest
  02:50:01 - 02:53:14 - Aijiththan Loganathan
  02:53:15 - 02:54:19 - Rianne Donders-de Leest
  02:54:20 - 02:54:58 - Aijiththan Loganathan
  02:54:59 - 02:55:25 - Rianne Donders-de Leest
  02:55:26 - 02:56:29 - Aijiththan Loganathan
  02:56:30 - 02:56:43 - Ger Julicher
  02:56:44 - 02:57:05 - Dré Peters
  02:57:06 - 02:57:45 - Rianne Donders-de Leest
  02:57:46 - 02:58:06 - Aijiththan Loganathan
  02:59:05 - 02:59:11 - Selami Coşkun
  02:59:12 - 03:00:24 - Aijiththan Loganathan
  03:00:25 - 03:00:38 - Rianne Donders-de Leest
  03:00:39 - 03:04:40 - Vincent Zwijnenberg
  03:04:41 - 03:04:53 - Rianne Donders-de Leest
  03:04:54 - 03:06:23 - Gerard Nizet
  03:06:24 - 03:10:13 - Selami Coşkun
  03:10:14 - 03:10:23 - Rianne Donders-de Leest
  03:10:24 - 03:11:40 - Wim Maassen
  03:11:41 - 03:11:49 - Rianne Donders-de Leest
  03:11:50 - 03:12:04 - Dré Peters
  03:12:05 - 03:12:11 - Rianne Donders-de Leest
  03:12:12 - 03:12:27 - Vincent Zwijnenberg
  03:12:28 - 03:12:38 - Rianne Donders-de Leest
  03:12:39 - 03:15:18 - Wim Kemp
  03:15:19 - 03:17:39 - Dré Peters
  03:17:40 - 03:20:04 - Jos van Rey
  03:20:05 - 03:21:05 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:21:06 - 03:21:12 - Dré Peters
  03:21:13 - 03:23:06 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:23:07 - 03:23:23 - Aijiththan Loganathan
  03:23:24 - 03:24:50 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:24:51 - 03:25:11 - Rianne Donders-de Leest
  03:25:12 - 03:26:00 - Aijiththan Loganathan
  03:26:01 - 03:26:13 - Rianne Donders-de Leest
  03:26:14 - 03:27:22 - Vincent Zwijnenberg
  03:27:23 - 03:28:35 - Selami Coşkun
  03:28:36 - 03:29:41 - Ger Julicher
  03:29:42 - 03:29:56 - Rianne Donders-de Leest
  03:29:57 - 03:31:27 - Marianne Smitsmans-Burhenne
  03:31:28 - 03:31:39 - Rianne Donders-de Leest
  03:31:40 - 03:33:52 - Aijiththan Loganathan
  03:33:53 - 03:34:18 - Rianne Donders-de Leest
  03:34:19 - 03:36:28 - Vincent Zwijnenberg
  03:36:29 - 03:37:38 - Gerard Nizet
  03:37:39 - 03:37:45 - Dré Peters
  03:37:46 - 03:37:50 - Gerard Nizet
  03:37:51 - 03:40:40 - Selami Coşkun
  03:40:41 - 03:42:13 - Ger Julicher
  03:42:14 - 03:42:25 - Rianne Donders-de Leest
  03:42:26 - 03:44:41 - Michael Kalthoff
  03:44:42 - 03:45:30 - Wim Maassen
  03:45:31 - 03:45:34 - Aijiththan Loganathan
  03:45:35 - 03:45:37 - Wim Maassen
  03:45:38 - 03:45:41 - Aijiththan Loganathan
  03:45:42 - 03:45:58 - Wim Maassen
  03:45:59 - 03:47:50 - Marc Breugelmans
  03:47:51 - 03:52:39 - Frans Schreurs
  03:52:40 - 03:53:51 - Dré Peters
  03:53:52 - 03:54:16 - Frans Schreurs
  03:54:17 - 03:54:50 - Dré Peters
  03:54:51 - 03:55:15 - Frans Schreurs
  03:55:16 - 03:55:25 - Dré Peters
  03:55:26 - 03:55:31 - Frans Schreurs
  03:55:32 - 03:55:35 - Dré Peters
  03:55:36 - 03:56:24 - Rianne Donders-de Leest
  03:56:25 - 03:57:04 - Aijiththan Loganathan
  03:57:05 - 03:58:40 - Vincent Zwijnenberg
  03:58:41 - 04:00:12 - Selami Coşkun
  04:00:13 - 04:00:20 - Rianne Donders-de Leest
  04:00:21 - 04:02:11 - Marc Breugelmans
  04:02:12 - 04:02:34 - Selami Coşkun
  04:02:35 - 04:02:43 - Rianne Donders-de Leest
  04:02:44 - 04:03:57 - Frans Schreurs
  04:03:58 - 04:04:51 - Dré Peters
  04:04:52 - 04:05:54 - Rianne Donders-de Leest
  04:05:55 - 04:06:17 - Vincent Zwijnenberg
  04:06:18 - 04:06:30 - Rianne Donders-de Leest
  04:06:31 - 04:06:56 - Vincent Zwijnenberg
  04:06:57 - 04:07:15 - Rianne Donders-de Leest
  04:07:16 - 04:07:34 - Selami Coşkun
  04:07:35 - 04:08:04 - Rianne Donders-de Leest
  04:08:05 - 04:08:14 - Selami Coşkun
  04:08:15 - 04:08:49 - Rianne Donders-de Leest
  04:08:50 - 04:09:20 - Frans Schreurs
  04:21:24 - 04:21:35 - Rianne Donders-de Leest
  04:21:36 - 04:22:36 - Aijiththan Loganathan
  04:22:37 - 04:23:00 - Rianne Donders-de Leest
  04:23:01 - 04:24:35 - Frans Schreurs
  04:24:36 - 04:24:45 - Rianne Donders-de Leest
 • 18

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23.15 uur.

  05:08:52 - 05:09:14 - Dré Peters