Vergadering gemeenteraad

Voortzetting vergadering 14 februari 2019

maandag 18 februari 2019 19:00 - 19:56
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  De voorzitter heropent de vergadering, die 14 februari jl. om 23: 58 uur werd geschorst.


  Moties
  Onderwerp
  19M01 Motie van afkeuring

  00:06:51 - 00:08:51 - Rianne Donders-de Leest
 • 13

  Motie vreemd aan de orde van de dag over Nederlandse, Limburgse en Roermondse vlag in de raadszaal.  Besluit
  Woordvoering door LVR, GL, VVD, SPR, SP en D66. D66 stelt via een mondeling amendement voor om aan de motie toe te voegen "de Europese vlag". Dit amendement wordt verworpen met 13 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Voor 13: CDA 5, GL 3 (Maassen, de Kunder, Leenheer), VVD 2, D66 2, SP 1, Denk 1. Tegen 17: LVR 8, GL 4, CDA 1 (Guffens), DS 3, SPR 1. De motie wordt verworpen met 14 stemmen voor en 16 stemmen tegen. Voor 14: CDA 4, GL 4 (de Kunder, Leenheer, Maassen, van Beers), VVD 2, D66 2, SP 1, DENK 1. Tegen 16: LVR 8, DS 3, CDA 1 (Guffens), GL 3 (Dolmans, de Groot, Meijers), SPR 1.

  Moties
  Onderwerp
  19M05 Nederlandse, Limburgse en Roermondse vlag in de raadszaal

  00:16:03 - 00:16:16 - Rianne Donders-de Leest
  00:16:17 - 00:17:04 - Selami Coşkun
  00:17:05 - 00:17:35 - Rianne Donders-de Leest
  00:17:36 - 00:18:50 - Dré Peters
  00:18:51 - 00:19:46 - Anouk Dolmans
  00:19:47 - 00:21:40 - Vincent Zwijnenberg
  00:21:41 - 00:22:12 - Leon Coenen
  00:22:13 - 00:22:52 - Gerard Nizet
  00:22:53 - 00:24:29 - Michael Kalthoff
  00:24:30 - 00:24:43 - Rianne Donders-de Leest
  00:24:44 - 00:25:52 - Selami Coşkun
  00:25:53 - 00:26:59 - Rianne Donders-de Leest
  00:27:15 - 00:27:57 - Jos Tobben
  00:27:58 - 00:28:47 - Rianne Donders-de Leest
 • 14


  Besluit
  Motie van LVR, VVD, DENK en SP wordt door de indieners ingetrokken. Motie van GL, CDA, DS, en D66 wordt door de indieners ingetrokken. Er wordt een nieuwe motie ingediend door alle negen partijen uit de raad. Wethouder Schreurs zegt dat het college deze nieuwe motie kan overnemen. De raad neemt de nieuwe motie met algemene stemmen aan.

  Moties
  Onderwerp
  19M02 Toegankelijkheid Stadhuis voor raadsleden
  19M03 Toegankelijkheid bestuursgedeelte stadhuis
  19M04 Toegankelijkheid stadhuis en fractiehuis

  00:08:52 - 00:09:36 - Bert Achten
  00:09:37 - 00:10:17 - Wim Maassen
  00:10:18 - 00:10:28 - Rianne Donders-de Leest
  00:10:29 - 00:10:45 - Wim Maassen
  00:10:46 - 00:11:00 - Rianne Donders-de Leest
  00:11:01 - 00:14:19 - Wim Maassen
  00:14:20 - 00:14:37 - Rianne Donders-de Leest
  00:14:38 - 00:15:35 - Frans Schreurs
  00:15:36 - 00:16:02 - Rianne Donders-de Leest
 • 15
 • 16

  Motie vreemd aan de orde van de dag over Integraal Huisvestingsplan onderwijs.  Besluit
  Wethouder Pleyte zegt toe met de commissie BS te willen bezien op welke wijze de commissie c.q. de raad kan worden betrokken bij de plannen voor onderwijshuisvesting maar ontraadt de motie omdat deze op de nu geformuleerde wijze niet uitvoerbaar is. Commissie en raad zouden in de ogen van de wethouder beter kunnen worden betrokken dan alleen een overzicht aan te bieden van leerlingenprognoses en vierkante meters. LVR vraagt om niet alleen cijfers maar ook een tekst (visie) aan te leveren. SPR en VVD onderstrepen dit laatste. Wethouder Pleyte zegt dat een integraal huisvestingsplan veel dynamischer is dan een staatje met cijfers. De motie wordt verworpen met 11 tegen 19 stemmen. Voor 11: LVR (8), VVD (2) en DENK (1). Tegen 19: GL (7), CDA (5), DS (3), D66 2, SP (1) en SPR (1)

  Moties
  Onderwerp
  19M06 vervroegen Integraal Huisvestingplan Onderwijs

  00:28:57 - 00:29:08 - Rianne Donders-de Leest
  00:29:09 - 00:32:14 - Lieke van Hal
  00:32:15 - 00:32:24 - Rianne Donders-de Leest
  00:32:25 - 00:37:05 - Ferdinand Pleyte
  00:37:29 - 00:40:07 - Lieke van Hal
  00:40:08 - 00:42:04 - Leon Coenen
  00:42:05 - 00:43:49 - Oele
  00:43:50 - 00:48:26 - Ferdinand Pleyte
  00:48:27 - 00:48:50 - Lieke van Hal
  00:48:51 - 00:49:24 - Ferdinand Pleyte
  00:49:25 - 00:50:27 - Rianne Donders-de Leest
 • 17

  Motie vreemd aan de orde van de dag over Cuypersbeeldjes.  Besluit
  Wethouder Pleyte zegt dat eraan gewerkt wordt en dat de motie daardoor eigenlijk overbodig is. De motie wordt verworpen met stemmen 13 voor en 17 stemmen tegen. Voor 13: LVR (8), VVD (2), CDA (1, Kemp), SPR 1, SP1 Tegen 17: GL (7 ), CDA (4), DS (3), D66 (2), DENK (1)

  Moties
  Onderwerp
  19M07 Pierre Cuypers terug in Roermond

  00:50:28 - 00:50:37 - Rianne Donders-de Leest
  00:50:38 - 00:56:28 - Oele
  00:58:33 - 00:58:37 - Rianne Donders-de Leest
  00:58:38 - 01:00:19 - Dré Peters
  01:00:20 - 01:05:17 - Ferdinand Pleyte
  01:05:18 - 01:06:50 - Oele
  01:06:51 - 01:07:03 - Rianne Donders-de Leest
  01:07:04 - 01:08:36 - Ferdinand Pleyte
  01:08:37 - 01:09:06 - Rianne Donders-de Leest
 • 18

  De voorzitter sluit de vergadering om 20.02 uur.


  01:09:07 - 01:09:34 - Rianne Donders-de Leest