B&W vergadering publicatie

donderdag 16 juli 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten akkoord te gaan met de gunningscriteria voor de Europese aanbesteding van het operationeel beheer van de gemeentelijke parkeergarages.


  Besluit
  Het college heeft besloten akkoord te gaan met de gunningscriteria voor de Europese aanbesteding van het operationeel beheer van de gemeentelijke parkeergarages.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. in te stemmen met deelname aan voorgesteld pilot voor de aanpak van zwerfafval rondom de Maasplassen samen met Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer;
  2. de kosten  voor de pilot te boeken op het budget voor de extra aanpak van zwerfafval, kostenplaats 61503;
  3. in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde commissie informatiebrief aan de leden van de commissie Ruimte.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met deelname aan voorgesteld pilot voor de aanpak van zwerfafval rondom de Maasplassen samen met Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer; 2\. de kosten  voor de pilot te boeken op het budget voor de extra aanpak van zwerfafval\, kostenplaats 61503; 3\. dat na afloop van de pilot een evaluatie plaats vindt en op basis daarvan een nieuw voorstel volgt over een eventueel vervolg\.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
    1. kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de Stationsvisie;
    2. de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten:   1. kennis te nemen van de voortgang van de uitvoering van de Stationsvisie;   2. de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college van B&W heeft besloten:
  1. het procesvoorstel van de draagvlakmeting BI-zones gemeente Roermond 2020 vast te stellen.
  2. het reglement draagvlakmeting BI-zones gemeente Roermond voor de volgende BI-zones vast te stellen:
  - BIZ Binnenstad Roermond 2021-2025;
  - BIZ Merum 2021-2025;
  - BIZ Roerstreek 2021-2025;
  - BIZ Stadsrand Noord 2021-2025;
  - BIZ Swalmen 2021-2025 en
  - BIZ Willem Alexander 2021-2025


  Besluit
  Het college van B&W heeft besloten: 1\. het procesvoorstel van de draagvlakmeting BI\-zones gemeente Roermond 2020 vast te stellen\. 2\. het reglement draagvlakmeting BI\-zones gemeente Roermond voor de volgende BI\-zones vast te stellen: \- BIZ Binnenstad Roermond 2021\-2025; \- BIZ Merum 2021\-2025; \- BIZ Roerstreek 2021\-2025; \- BIZ Stadsrand Noord 2021\-2025; \- BIZ Swalmen 2021\-2025 en \- BIZ Willem Alexander 2021\-2025