B&W vergadering publicatie

donderdag 30 april 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 5.1  Voorgesteld besluit

  1. het college heeft besloten om de tijdelijke werkwijze voor betalingen aan gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp, Wmo (nieuwe taken) en Hulp bij het Huishouden, zoals vastgesteld bij collegebesluit (beslispunt 1) d.d. 7 april 2020, in te trekken en te vervangen door de tijdelijke werkwijze conform de landelijke ‘uitwerking continuïteit van financiering Jeugdwet en Wmo’ van VNG en Rijk d.d. 16 april (bijlage 1);
  2. het college heeft besloten het collegebesluit d.d. 7 april 2020 voor het overige te handhaven.


  Besluit
  1\. het college heeft besloten om de tijdelijke werkwijze voor betalingen aan gecontracteerde aanbieders Jeugdhulp\, Wmo \(nieuwe taken\) en Hulp bij het Huishouden\, zoals vastgesteld bij collegebesluit \(beslispunt 1\) d\.d\. 7 april 2020\, in te trekken en te vervangen door de tijdelijke werkwijze conform de landelijke ‘uitwerking continuïteit van financiering Jeugdwet en Wmo’ van VNG en Rijk d\.d\. 16 april \(bijlage 1\); 2\. het college heeft besloten het collegebesluit d\.d\. 7 april 2020 voor het overige te handhaven\.
 • 5.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de genomen maatregelen in de aanpak van de corona-crisis.


  Besluit
  Het college heeft besloten de raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de genomen maatregelen in de aanpak van de corona-crisis.