Cie BM

Voortzetting vergadering 2 september 2019

maandag 9 september 2019 19:30 - 21:50
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mijntje van Beers

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 7

  De commissie bespreekt actuele zaken op het gebied van veiligheid.  Besluit
  N.a.v. vragen gesteld door LVR, D66, SPR, VVD en GL deelt burgemeester Donders mede: 1. de vanavond gestelde vragen met betrekking tot de overlastgevende hanggroep Donderberg worden schriftelijk beantwoord, zo mogelijk vóór de raad van 19 september a.s.; 2. het is nog niet exact bekend wat het betekent om controlegemeente te zijn in het kader van het experiment gesloten coffeeshopketen, maar we zijn er wel voorstander van omdat Roermond op deze wijze betrokken is bij het experiment: er wordt gemonitord en met de resultaten daarvan kunnen we straks iets; 3. er is door de minister gepoogd om in de pilot steeds twee grote gemeenten, dicht bij elkaar gelegen, te koppelen. Bijvoorbeeld Nijmegen en Arnhem, Heerlen en Maastricht, Tilburg en Breda. Roermond doet dus niet mee vanwege omvang en geografische ligging; 4. het is niet te voorspellen hoe stromen van coffeeshopbezoekers en de politiecapaciteit zich gaan ontwikkelen; 5. er komt voor de pilot nog een procesvoorstel, dat wordt met de commissie gedeeld; 6. de coffeeshophouder was niet onverdeeld enthousiast over deelname aan de pilot, hij had voorwaarden; 7. het is inderdaad zo dat er veel zakkenrollers zijn maar of dit aantal is toegenomen is niet te zeggen. Politie, outlet en gemeente werken goed samen in de bestrijding van zakkenrollerij; 8. het college zal reageren op de vraag om van elke individuele portefeuillehouder te horen wat zijn of haar bijdrage aan integrale veiligheid is; 9. handhaving bij New York Pizza vindt plaats door politie en/of stadstoezicht.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Overlast gevende hanggroep Donderberg

  00:02:00 - 00:05:02 - Bert Achten
  00:05:03 - 00:05:11 - Mijntje van Beers
  00:05:12 - 00:05:14 - Wilbert Dekker
  00:05:15 - 00:05:40 - Bert Achten
  00:05:42 - 00:06:31 - Wilbert Dekker
  00:06:34 - 00:07:22 - Leon Coenen
  00:07:24 - 00:14:49 - Vincent Zwijnenberg
  00:14:50 - 00:15:03 - Bert Achten
  00:15:04 - 00:17:39 - Wim Maassen
  00:17:41 - 00:23:35 - Rianne Donders-de Leest
  00:23:36 - 00:24:24 - Vincent Zwijnenberg
  00:24:25 - 00:26:40 - Rianne Donders-de Leest
  00:26:41 - 00:27:47 - Wim Maassen
  00:27:49 - 00:29:19 - Rianne Donders-de Leest
  00:29:20 - 00:29:34 - Vincent Zwijnenberg
  00:29:35 - 00:31:59 - Rianne Donders-de Leest
  00:32:00 - 00:32:10 - Wim Maassen
  00:32:11 - 00:32:31 - Rianne Donders-de Leest
  00:32:32 - 00:32:47 - Mijntje van Beers
  00:32:48 - 00:33:05 - Rianne Donders-de Leest
  00:33:06 - 00:33:28 - Wim Maassen
  00:33:29 - 00:33:45 - Rianne Donders-de Leest
  00:33:46 - 00:34:04 - Wim Maassen
  00:34:05 - 00:35:37 - Rianne Donders-de Leest
  00:35:38 - 00:35:45 - Mijntje van Beers
  00:35:46 - 00:36:27 - Vincent Zwijnenberg
  00:36:28 - 00:39:35 - Rianne Donders-de Leest
  00:39:36 - 00:39:54 - Mijntje van Beers
  00:39:55 - 00:40:43 - Rianne Donders-de Leest
  00:40:44 - 00:40:57 - Bert Achten
  00:40:58 - 00:41:20 - Rianne Donders-de Leest
  00:41:21 - 00:41:40 - Bert Achten
  00:41:42 - 00:42:06 - Rianne Donders-de Leest
  00:42:07 - 00:42:22 - Mijntje van Beers
  00:42:23 - 00:42:51 - Bert Achten
  00:42:52 - 00:43:29 - Rianne Donders-de Leest
  00:43:30 - 00:43:55 - Bert Achten
  00:43:56 - 00:44:05 - Rianne Donders-de Leest
  00:44:08 - 00:45:07 - Mijntje van Beers
 • 8

  Op verzoek van GroenLinks d.d. 16 juli 2019 is Veiligheid School (KEC) ter behandeling op de agenda van de commissie BM geplaatst.  Besluit
  GL licht het verzoek om agendering toe. Vervolgens vindt woordvoering plaats door VVD, SPR en LVR. Naar aanleiding van de gestelde vragen deelt burgemeester Donders mede: 1. het college heeft een verslag, niet het rapport waarnaar gevraagd wordt. De vraag vanuit de commissie om dit rapport te krijgen zal opnieuw worden bekeken; 2. de kinderen mogen niet de dupe worden van verstoorde bestuurlijke verhoudingen binnen het KEC; 3. één van de drie partijen binnen het KEC heeft de zaak voorgelegd aan de rechter, hierop is de mogelijkheid van mediation op tafel gekomen; 4. het is primair aan het KEC om met een oplossing te komen, niet aan de gemeente; 5. er is inderdaad nog een ander incident geweest, maar dit was duidelijk van minder gewicht dan het oorspronkelijke incident; 6. het college werkt aan de door de LVR gevraagde notitie over het KEC. Zodra deze notitie is verschenen, zal de LVR laten weten of agendering in de raad nog steeds gewenst is en zo ja, via welk instrument.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  KEC: Notitie

  00:45:08 - 00:48:18 - Wim Maassen
  00:48:19 - 00:48:37 - Mijntje van Beers
  00:48:39 - 00:53:00 - Ernest Oele
  00:53:01 - 00:58:06 - Leon Coenen
  00:58:09 - 00:59:09 - Bert Achten
  00:59:12 - 01:02:22 - Rianne Donders-de Leest
  01:02:23 - 01:02:30 - Bert Achten
  01:02:31 - 01:03:11 - Rianne Donders-de Leest
  01:03:13 - 01:03:17 - Bert Achten
  01:03:18 - 01:12:39 - Rianne Donders-de Leest
  01:12:40 - 01:13:06 - Mijntje van Beers
  01:13:07 - 01:13:11 - Bert Achten
  01:13:12 - 01:13:34 - Vincent Zwijnenberg
  01:13:35 - 01:13:45 - Bert Achten
  01:13:46 - 01:14:21 - Mijntje van Beers
 • 10

  In de raadsvergadering van 4 april 2019 is door LVR gevraagd om brief no. 16 (petitie tegen hondenbelasting), te agenderen in commissie BM.  Besluit
  LVR omarmt de notitie tot afschaffing van de hondenbelasting en stelt enkele vragen aan het college, o.a. waarom in Roermond hondenbelasting is ingevoerd. CDA wijst op de opbrengst van de hondenbelasting die 3,5 ton bedraagt en de kosten die de gemeente maakt voor honden en door honden veroorzaakte overlast. GL stelt voor de discussie te voeren over de hondenbelasting in het kader van de begroting in transitie. GL wil het onderwerp graag in breder perspectief bezien, waarbij dan ook dierenwelzijn een item zal zijn. SPR is benieuwd naar de verhouding tussen opbrengst en kosten. SP is in principe tegen hondenbelasting, de belasting riekt naar discriminatie. VVD is voorstander van afschaffing van de hondenbelasting, deze belasting is niet meer van deze tijd. D66 heeft geen moeite met de hondenbelasting. Wethouder Schreurs zegt toe een notitie te zullen produceren waarin o.a. de vanavond gestelde vragen zullen worden beantwoord. Op basis van deze notitie kan vervolgens discussie worden gevoerd. Opbrengst van de hondenbelasting is 378.000 euro per jaar. Er staan voor de gemeente ook kosten tegenover.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Hondenbelasting: notitie

  01:14:22 - 01:16:18 - Turgut Celebi
  01:16:19 - 01:16:43 - Mijntje van Beers
  01:16:44 - 01:17:33 - Leon Guffens
  01:17:34 - 01:17:55 - Turgut Celebi
  01:17:56 - 01:19:00 - Leon Guffens
  01:19:01 - 01:19:10 - Turgut Celebi
  01:19:12 - 01:21:30 - Wim Maassen
  01:21:31 - 01:24:38 - Leon Coenen
  01:24:39 - 01:27:49 - Gerard Nizet
  01:27:51 - 01:29:05 - Arjan Meuwissen
  01:29:06 - 01:32:28 - Frans Schreurs
  01:32:29 - 01:33:45 - Turgut Celebi
  01:33:46 - 01:34:30 - Leon Coenen
  01:34:31 - 01:35:12 - Vincent Zwijnenberg
  01:35:13 - 01:36:57 - Gerard Nizet
  01:36:59 - 01:38:21 - Leon Guffens
  01:38:23 - 01:38:56 - Mijntje van Beers
  01:38:57 - 01:40:26 - Frans Schreurs
  01:40:27 - 01:40:40 - Mijntje van Beers
  01:40:41 - 01:41:50 - Wilbert Dekker
  01:41:51 - 01:42:24 - Mijntje van Beers
 • 11

  Op verzoek van D66 wordt het Sociaal Jaarverslag 2018 geagendeerd voor de commissie BM.  Besluit
  D66 licht het voorstel tot agendering toe en stelt enkele vragen (% inhuur 2018, reden hoog ziekteverzuim, 9 fte per 1.000 inwoners tegenover 7,1 landelijk). VVD maakt de volgende rekensom: 9 - 7,1 = 1,9 fte x 58 = 110 fte meer in Roermond dan landelijk gemiddeld, hoe kan dat? Verzoek van VVD aan OR om niet zo zeer op proces maar meer op inhoud te reageren. GL stelt vraagtekens bij enkele cijfers en verzoekt fouten te herstellen. Voor de toekomst graag aansluiten bij opzet van A&O-fonds. LVR heeft verslagen opgevraagd van bedrijfsarts en maatschappelijk werk en informeert verder naar oorzaak van stijgend ziekteverzuim, kosten van interim in het management, verhouding man/vrouw. Waarom vertrekken personeelsleden bij Roermond? Wethouder Schreurs gaat in op de gestelde vragen en gemaakte opmerkingen. Dat er op dit moment in het management veel interimmers zijn heeft te maken met het feit dat de organisatie in een traject van ontwikkeling zit. Pas als dit is afgerond zullen de functies definitief worden ingevuld. Reden van 9 in plaats van 7,1: o.a. Babsen, formatie jeugdzorg voor de regio. College komt over enkele maanden met nadere informatie naar het fractievoorzittersoverleg. Zitten er fouten in de cijfers van het sociaal jaarverslag, dan zullen deze hersteld worden. Wethouder Schreurs zal de vragen van D66 schriftelijk beantwoorden.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  Sociaal jaarverslag: vragen D66

  01:42:25 - 01:44:20 - Wilbert Dekker
  01:44:21 - 01:44:35 - Mijntje van Beers
  01:44:37 - 01:47:40 - Vincent Zwijnenberg
  01:47:41 - 01:48:01 - Wilbert Dekker
  01:48:02 - 01:48:22 - Vincent Zwijnenberg
  01:48:23 - 01:48:27 - Mijntje van Beers
  01:51:47 - 01:55:37 - Vincent Zwijnenberg
  01:55:38 - 01:59:10 - Wim Maassen
  01:59:11 - 02:05:00 - Bert Achten
  02:05:01 - 02:06:10 - Wim Maassen
  02:06:11 - 02:06:31 - Bert Achten
  02:06:33 - 02:08:35 - Frans Schreurs
  02:08:36 - 02:08:57 - Bert Achten
  02:09:00 - 02:11:34 - Frans Schreurs
  02:11:35 - 02:11:46 - Leon Coenen
  02:11:47 - 02:14:06 - Frans Schreurs
  02:14:07 - 02:15:06 - Vincent Zwijnenberg
  02:15:08 - 02:15:16 - Mijntje van Beers
  02:15:17 - 02:15:40 - Bert Achten
  02:15:41 - 02:17:35 - Frans Schreurs
  02:17:36 - 02:18:36 - Vincent Zwijnenberg
  02:18:37 - 02:19:05 - Frans Schreurs
  02:19:06 - 02:19:47 - Vincent Zwijnenberg
  02:19:48 - 02:21:15 - Frans Schreurs
  02:21:16 - 02:21:33 - Bert Achten
  02:21:34 - 02:21:47 - Frans Schreurs
  02:21:48 - 02:22:11 - Wilbert Dekker
  02:22:12 - 02:22:23 - Frans Schreurs
  02:22:24 - 02:22:31 - Bert Achten
  02:22:32 - 02:23:06 - Mijntje van Beers
 • 12

  Rondvragen betreffen korte feitelijke vragen over een actueel onderwerp op het vakgebied van de commissie. Rondvragen worden in beginsel schriftelijk ingediend (tot 24 uur na de vergadering) en binnen een week nĂ¡ de commissievergadering schriftelijk beantwoord.


  Commissievragen
  Onderwerp
  Acties tegen afvaldumpingen
  Bedrijfsarts
  Controles New York Pizza
  Parkeren van auto tegen de rijrichting in
  Reorganisatie ambtelijke organisatie
 • 13

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.