Gemeenteraad

maandag 17 februari 2020 18:00 - 19:35
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Toelichting:

Voortzetting vergadering van 13 februari 2020

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Afmeldingen: Jos Tobben, Dirk Franssen, Kadri Sogukcesme, Dré Peters, Turgut Celebi, Selami Coskun en wethouder Smitsmans.


  00:05:35 - 00:07:38 - Lieke van Hal
 • 17


  Besluit
  SPR en D66 lichten de motie toe. Namens het college van B&W zegt wethouder Waajen de motie te kunnen overnemen. Woordvoering vindt plaats door CDA, VVD en LVR. VVD deelt mede dat het Kabinet heeft bepaald dat rijkssubsidie pas wordt verleend als een project minimaal 500 woningen bevat. Het zou aan te bevelen zijn deze drempel te verlagen naar 150 zodat ook Roermond c.q. het SML-gebied van deze rijkssubsidie kan profiteren. Wethouder Waajen zegt toe hiervoor een brief te schrijven naar het Kabinet. De motie wordt met 17 - 7 stemmen aangenomen. Voor 17: GL 7, CDA 4, DS 2, D66 2, SP 1 en SPR 1 Tegen 7: LVR 5 en VVD 2.

  Moties
  Onderwerp
  20M04 Verhuurdersheffing
  Toezeggingen
  Onderwerp
  Verhuurdersheffing

  01:12:44 - 01:14:16 - Leon Coenen
  01:14:16 - 01:14:57 - Wilbert Dekker
  01:14:57 - 01:17:06 - Rianne Donders-de Leest
  01:17:06 - 01:17:36 - Angely Waajen-Crins
  01:17:36 - 01:17:48 - Rianne Donders-de Leest
  01:17:48 - 01:18:22 - Marc Breugelmans
  01:18:22 - 01:23:18 - Vincent Zwijnenberg
  01:23:18 - 01:25:51 - Jos van Rey
  01:25:51 - 01:26:16 - Rianne Donders-de Leest
  01:26:16 - 01:26:25 - Angely Waajen-Crins
  01:26:25 - 01:26:43 - Vincent Zwijnenberg
  01:26:43 - 01:27:40 - Angely Waajen-Crins
  01:27:40 - 01:27:56 - Vincent Zwijnenberg
  01:27:56 - 01:28:16 - Angely Waajen-Crins
  01:28:16 - 01:29:14 - Marc Breugelmans
  01:29:14 - 01:29:42 - Leon Coenen
  01:29:42 - 01:30:16 - Rianne Donders-de Leest
 • 17.a


  Besluit
  LVR licht de motie toe. Wethouder Pleyte zegt moeite te hebben met enkele overwegingen uit de motie en deelt o.a. mede dat de corporatie KEC niet ter ziele is. Wordt de uitspraak van de Ondernemingskamer in ogenschouw genomen, dan is de conclusie dat we midden in een ingewikkeld proces zitten maar waarbij de gemeente niet aan zet is. Zo daartoe aanleiding is, zal de raad c.q. de commissie BS geïnformeerd worden. Het onderwerp wordt geagendeerd voor de commissie BS van 24 maart 2020. Het college ontraadt de motie. Woordvoering vindt vervolgens plaats door GL, VVD, SPR, SP, D66 en LVR. Reagerend op de woordvoering deelt wethouder Pleyte mede: 1. de zorgen omtrent het KEC worden gedeeld maar de meningen lopen uiteen over hoe naar aanleiding hiervan geacteerd moet worden; 2. de onderwijsinspectie houdt toezicht op de onderwijskant, de zorginspectie onderzoekt de aspecten van zorg. Het is niet zo dat er geconstateerd is dat er onacceptabele zaken aan de orde zijn. De door de Ondernemingskamer aangestelde mensen zijn pas onlangs aangesteld; 3. waar het mogelijk is zal informatie met raad en commissie gedeeld worden; 4. dat er voor de toekomst drie basisscenario's zijn, die kort worden toegelicht; 5. een gesprek te hebben gehad met de commissaris van het KEC over de situatie en de belangen van Roermond maar geen contact te hebben gehad naar aanleiding van het krantenartikel. De motie wordt met 8 - 16 stemmen verworpen. Voor 8: LVR 5, VVD 2 en SP 1. Tegen 16: GL 7, CDA 4, DS 2, D66 2, en SPR 1.

  Moties
  Onderwerp
  20M05 KEC

  00:07:39 - 00:11:43 - Rianne Donders-de Leest
  00:11:43 - 00:20:55 - Ferdinand Pleyte
  00:20:55 - 00:21:22 - Rianne Donders-de Leest
  00:21:22 - 00:21:45 - Mijntje van Beers
  00:21:45 - 00:28:19 - Oele
  00:28:19 - 00:30:59 - Leon Coenen
  00:30:59 - 00:33:10 - Gerard Nizet
  00:33:10 - 00:35:24 - Michael Kalthoff
  00:35:24 - 00:36:12 - Bert Achten
  00:36:12 - 00:37:12 - Michael Kalthoff
  00:37:12 - 00:37:32 - Bert Achten
  00:37:32 - 00:38:20 - Michael Kalthoff
  00:38:20 - 00:41:08 - Lieke van Hal
  00:41:08 - 00:42:02 - Bert Achten
  00:42:02 - 00:44:44 - Ferdinand Pleyte
  00:44:44 - 00:45:28 - Oele
  00:45:28 - 00:50:30 - Ferdinand Pleyte
  00:50:30 - 00:50:52 - Lieke van Hal
  00:50:52 - 00:51:03 - Ferdinand Pleyte
  00:51:03 - 00:51:14 - Oele
  00:51:14 - 00:53:34 - Ferdinand Pleyte
  00:53:34 - 00:54:10 - Bert Achten
  00:54:10 - 00:54:57 - Ferdinand Pleyte
  00:54:57 - 00:55:14 - Rianne Donders-de Leest
  00:55:14 - 00:56:44 - Oele
  00:56:44 - 00:58:54 - Leon Coenen
  00:58:54 - 01:01:01 - Lieke van Hal
  01:01:01 - 01:02:58 - Bert Achten
  01:02:58 - 01:03:55 - Marc Breugelmans
  01:03:55 - 01:05:26 - Ger Julicher
  01:05:26 - 01:06:09 - Oele
  01:06:09 - 01:06:16 - Rianne Donders-de Leest
  01:06:16 - 01:12:08 - Ferdinand Pleyte
  01:12:08 - 01:12:44 - Rianne Donders-de Leest
 • 18

  Raadsleden kunnen mondeling vragen stellen over actuele onderwerpen van gemeentelijk beleid.


  Besluit
  LVR stelt enkele vragen over de rechterlijke uitspraak waarin is bepaald dat, in tegenstelling tot hetgeen de gemeente wilde, klanten toch toestemming krijgen om bij New York Pizza af te halen. Wethouder Evers zegt dat de rechterlijke uitspraak zal worden bestudeerd. Zodra dat is gebeurd zal het college een standpunt innemen en de commissie hierover informeren.

  Toezeggingen
  Onderwerp
  New York Pizza

  01:30:16 - 01:34:00 - Aijiththan Loganathan
  01:34:00 - 01:34:28 - Rianne Donders-de Leest
  01:34:28 - 01:37:37 - Rens Evers
  01:37:37 - 01:37:46 - Aijiththan Loganathan
  01:37:46 - 01:38:10 - Bert Achten
  01:38:10 - 01:38:23 - Rens Evers
  01:38:23 - 01:38:27 - Bert Achten
  01:38:27 - 01:38:50 - Rianne Donders-de Leest
  01:38:50 - 01:39:15 - Gerard Nizet
 • 19

  De voorzitter sluit de vergadering om 19.35 uur.


  01:39:15 - 01:39:46 - Rianne Donders-de Leest