B&W vergadering publicatie

dinsdag 17 maart 2020 09:00
Locatie:
B&W kamer
Voorzitter:
Mw. M.J.D. Donders - de Leest (Burgemeester)
Agenda documenten:

Agendapunten

 • 2.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO over de Commissie Beeldkwaliteit te beantwoorden overeenkomstig de voorgestelde antwoordbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten de vragen ex artikel 43 RvO over de Commissie Beeldkwaliteit te beantwoorden overeenkomstig de voorgestelde antwoordbrief.
 • 2.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten over te gaan tot verkoop aan Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V. van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C, nummer 5417, ter grootte van ongeveer 30 m² voor een verkoopprijs van € 1.350,- k.k. in verband met de realisatie van het deelgebied Lindanussingel Zuid van het project Roerdelta Fase 1.


  Besluit
  Het college heeft besloten over te gaan tot verkoop aan Roerdelta Projectontwikkelingsmaatschappij B.V. van een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C, nummer 5417, ter grootte van ongeveer 30 m² voor een verkoopprijs van € 1.350,- k.k. in verband met de realisatie van het deelgebied Lindanussingel Zuid van het project Roerdelta Fase 1. Wethouder Schreurs heeft niet deelgenomen aan de beraadslaging en besluitvorming.
 • 2.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de in de bijlage opgenomen projectopdracht haalbaarheidsonderzoek vergroening Roermond.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de in de bijlage opgenomen projectopdracht haalbaarheidsonderzoek vergroening Roermond.
 • 2.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 7 februari 2020 (zaaknummer AWB / ROE 19/660);
  2. geen hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak, en;
  3. het verzoek om handhaving af te wijzen.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van de uitspraak van de Rechtbank Limburg van 7 februari 2020 (zaaknummer AWB / ROE 19/660); 2\. geen hoger beroep in te stellen tegen deze uitspraak; 3\. het verzoek om handhaving af te wijzen\.
 • 2.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten, met overname van en verwijzing naar het advies van de schadeadviescommissie:
  1 het namens verzoeker ingediende verzoek om nadeelcompensatie in verband met de in 2015, 2016 en 2017 door het college en de burgemeester afgegeven vergunningen, ontheffingen en toestemmingen voor de Solar festivals die in genoemde jaren hebben plaatsgevonden, te honoreren;
  2 verzoeker een bedrag van € 6.903, - toe te kennen als nadeelcompensatie in verband met de het in 2015 georganiseerde Solar festival en de hiervoor afgegeven vergunningen;
  3 het onder 2 genoemd schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 april 2019 tot aan de dag van de uitkering van het schadebedrag;
  4 verzoeker een bedrag van € 8.507, - toe te kennen als nadeelcompensatie in verband met de het in 2016 georganiseerde Solar festival en de hiervoor afgegeven vergunningen.
  5 het onder 4 genoemd schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 april 2019 tot aan de dag van de uitkering van het schadebedrag;
  6 verzoeker een bedrag van € 7.909, - toe te kennen als nadeelcompensatie in verband met de het in 2017 georganiseerde Solar festival en de hiervoor afgegeven vergunningen;
  7 het onder 6 genoemd schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 april 2019 tot aan de dag van de uitkering van het schadebedrag


  Besluit
  Het college heeft, met overname van en verwijzing naar het advies van de schadeadviescommissie, besloten: 1\. het namens verzoeker ingediende verzoek om nadeelcompensatie in verband met de in 2015\, 2016 en 2017 door het college en de burgemeester afgegeven vergunningen\, ontheffingen en toestemmingen voor de Solar festivals die in genoemde jaren hebben plaatsgevonden\, te honoreren; 2\. verzoeker een bedrag van € 6\.903\, \- toe te kennen als nadeelcompensatie in verband met de het in 2015 georganiseerde Solar festival en de hiervoor afgegeven vergunningen; 3\. het onder 2 genoemd schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 april 2019 tot aan de dag van de uitkering van het schadebedrag; 4\. verzoeker een bedrag van € 8\.507\, \- toe te kennen als nadeelcompensatie in verband met de het in 2016 georganiseerde Solar festival en de hiervoor afgegeven vergunningen\. 5\. het onder 4 genoemd schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 april 2019 tot aan de dag van de uitkering van het schadebedrag; 6\. verzoeker een bedrag van € 7\.909\, \- toe te kennen als nadeelcompensatie in verband met de het in 2017 georganiseerde Solar festival en de hiervoor afgegeven vergunningen; 7\. het onder 6 genoemd schadebedrag te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 17 april 2019 tot aan de dag van de uitkering van het schadebedrag
 • 2.6


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:

  1. in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomsten voor de in te stellen bedrijveninvesteringszones:
  - BIZ Binnenstad Roermond 2021-2025;
  - BIZ Merum 2021-2025;
  - BIZ Roerstreek 2021-2025;
  - BIZ Stadsrand Noord 2021-2025;
  - BIZ Swalmen 2021-2025;
  - BIZ Willem Alexander 2021-2025.
  2. de Raad voor te stellen de volgende bedrijveninvesteringszones verordeningen conform het concept raadvoorstel en daarbij behorende raadsbesluiten vast te stellen:
  - de verordening BIZ Binnenstad Roermond 2021-2025;
  - de verordening BIZ Bedrijventerrein Merum 2021-2025;
  - de verordening BIZ Bedrijventerrein Roerstreek 2021-2025;
  - de verordening BIZ Bedrijventerrein Stadsrand Noord 2021-2025;
  - de verordening BIZ Bedrijventerrein Swalmen 2021-2025;
  - de verordening BIZ Bedrijventerrein Willem Alexander 2021-2025.
  3. de portefeuillehouder te machtigen om eventuele tekstuele aanpassingen door te voeren.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomsten voor de in te stellen bedrijveninvesteringszones: \- BIZ Binnenstad Roermond 2021\-2025; \- BIZ Merum 2021\-2025; \- BIZ Roerstreek 2021\-2025; \- BIZ Stadsrand Noord 2021\-2025; \- BIZ Swalmen 2021\-2025; \- BIZ Willem Alexander 2021\-2025\. 2\. de gemeenteraad voor te stellen de volgende bedrijveninvesteringszones verordeningen conform het concept raadvoorstel en daarbij behorende raadsbesluiten vast te stellen: \- de verordening BIZ Binnenstad Roermond 2021\-2025; \- de verordening BIZ Bedrijventerrein Merum 2021\-2025; \- de verordening BIZ Bedrijventerrein Roerstreek 2021\-2025; \- de verordening BIZ Bedrijventerrein Stadsrand Noord 2021\-2025; \- de verordening BIZ Bedrijventerrein Swalmen 2021\-2025; \- de verordening BIZ Bedrijventerrein Willem Alexander 2021\-2025\. 3\. de portefeuillehouder te machtigen om eventuele tekstuele aanpassingen door te voeren\.
 • 2.7


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft conform voorstel besloten tot benoeming van de (plv) voorzitters van de externe Commissie behandeling bezwaarschriften.


  Besluit
  Het college heeft besloten tot benoeming van de (plv) voorzitters van de externe Commissie behandeling bezwaarschriften.
 • 2.8


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. een gedeelte van de voormalige brandweerkazerne gelegen aan de Gevaren 20 te Swalmen, gedurende de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020, beschikbaar te stellen aan Stichting Moedercentrum Roermond conform bijgevoegde concept bruikleenovereenkomst;
  2. de bruikleenovereenkomst met de Koninklijke Harmonie St. Caecilia, inzake de voormalige brandweerkazerne gelegen aan de Gevaren 20 te Swalmen, te verlengen tot en met 31 augustus 2020 en de Koninklijke Harmonie St. Caecilia hierover te informeren conform bijgevoegde conceptbrief.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. een gedeelte van de voormalige brandweerkazerne gelegen aan de Gevaren 20 te Swalmen\, gedurende de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020\, beschikbaar te stellen aan Stichting Moedercentrum Roermond conform bijgevoegde concept bruikleenovereenkomst; 2\. de bruikleenovereenkomst met de Koninklijke Harmonie St\. Caecilia\, inzake de voormalige brandweerkazerne gelegen aan de Gevaren 20 te Swalmen\, te verlengen tot en met 31 augustus 2020 en de Koninklijke Harmonie St\. Caecilia hierover te informeren conform bijgevoegde conceptbrief\.
 • 2.9


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het inspectieverslag van de gemeentearchivaris over 2019 inzake het toezicht op de nog niet-overgebrachte archieven (bijlage 1);
  2. de raad voor te stellen in te stemmen met de bijgevoegde concepten- raadsvoorstel en raadsbesluit;
  3. het inspectieverslag van de gemeentearchivaris inzake het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven door te leiden naar het college van Gedeputeerde Staten;
  4. in te stemmen met het, naar aanleiding van de aandachtspunten in het bovengenoemde verslag van de gemeentearchivaris, door CO/DIV in samenwerking met de gemeentearchivaris opgestelde Verbeterplan (bijlage 2).


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. kennis te nemen van het inspectieverslag van de gemeentearchivaris over 2019 inzake het toezicht op de nog niet\-overgebrachte archieven \(bijlage 1\); 2\. de raad voor te stellen in te stemmen met het bijgevoegde concept\-raadsvoorstel en raadsbesluit; 3\. het inspectieverslag van de gemeentearchivaris inzake het toezicht op de nog niet overgebrachte archieven door te leiden naar het college van Gedeputeerde Staten; 4\. in te stemmen met het\, naar aanleiding van de aandachtspunten in het bovengenoemde verslag van de gemeentearchivaris\, door CO/DIV in samenwerking met de gemeentearchivaris opgestelde Verbeterplan \(bijlage 2\)\. Verbeterpunt XII van het Verbeterplan \(versterken formatie\)  betrekken bij de organisatieontwikkeling\.
 • 2.10


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het concept toewijzingsbeleid gemeentelijke binnensportaccommodaties;
  2. Kennis te nemen van het verslag van de gehouden informatieavond voor de structurele huurders seizoen 2019/2020;
  3. Het concept toewijzingsbeleid sonderend voor te leggen aan de commissie BS van 24 maart 2020 aanstaande waarna een voorstel tot vaststelling aan uw college volgt.


  Besluit
  Het college heeft: 1. kennisgenomen van het concept toewijzingsbeleid gemeentelijke binnensportaccommodaties; 2. kennisgenomen van het verslag van de gehouden informatieavond voor de structurele huurders seizoen 2019/2020; 3. besloten het concept toewijzingsbeleid sonderend voor te leggen aan de commissie BS   waarna een voorstel tot vaststelling aan uw college volgt.
 • 2.11


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  - met verwijzing van en overneming van het advies van de SAOZ het door verzoeker ingediende verzoek om nadeelcompensatie in verband met de uitvoering van werkzaamheden aan het Munsterplein in het kader van het project Vitaal Munsterplein te honoreren;
  - met verwijzing van en overneming van het advies van de SAOZ aan verzoeker een bedrag van € 4.222, - als nadeelcompensatie toe te kennen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 2 oktober 2019;
  - de bekostiging van het ingediende verzoek om nadeelcompensatie ten laste van krediet 70425 Herinrichting Munsterplein kostenplaats 70425 laten komen;

  - instemmen met bijgevoegd concept besluit;

  - in het beleid inzake kabels en leidingen te laten opnemen dat aan het afgeven van een vergunning voor het graven in de grond voortaan de volgende voorwaarde wordt verbonden:.

  “ Degene aan wie een APV vergunning voor het graven in de grond wordt afgeven, vergoedt de gemeente, de door de gemeente uit te keren nadeelcompensatie, voor zoverre deze verband houdt, met de door hem/haar uitgevoerde graafwerkzaamheden".


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. met verwijzing van en overneming van het advies van de SAOZ het door verzoeker ingediende verzoek om nadeelcompensatie in verband met de uitvoering van werkzaamheden aan het Munsterplein in het kader van het project Vitaal Munsterplein te honoreren; 2\. met verwijzing van en overneming van het advies van de SAOZ aan verzoeker een bedrag van € 4\.222\, \- als nadeelcompensatie toe te kennen\, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf  2 oktober 2019; 3\. de bekostiging van het ingediende verzoek om nadeelcompensatie ten laste van krediet 70425 Herinrichting Munsterplein kostenplaats 70425 laten komen; 4\. in te stemmen met bijgevoegd concept besluit; 5\. in het beleid inzake kabels en leidingen te laten opnemen dat aan het afgeven van een vergunning  voor het graven in de grond voortaan de volgende voorwaarde wordt verbonden: “ Degene aan wie een APV vergunning voor het graven in de grond wordt afgeven, vergoedt de  gemeente, de door de gemeente uit te keren nadeelcompensatie, voor zoverre deze verband houdt, met de door hem/haar uitgevoerde graafwerkzaamheden".
 • 2.12


  Voorgesteld besluit

  1. Op basis van artikel 10 lid 4 van de ASV 2008 te besluiten om de reeds vastgestelde overgangsregeling 2020 voor de Stichting Kinderopvang Roermond (SKR) ter hoogte van € 200.000,-- in één keer te bevoorschotten.
  2. SKR middels bijgevoegde brief informeren over het genomen besluit.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1\. op basis van artikel 10 lid 4 van de ASV 2008 de reeds vastgestelde overgangsregeling 2020 voor de  Stichting Kinderopvang Roermond \(SKR\) ter hoogte van € 200\.000\,\-\- in één keer te bevoorschotten; 2\. SKR middels bijgevoegde brief te informeren over het genomen besluit\.
 • 2.13


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. akkoord te gaan met de voorgestelde inzet van de zorgcoördinator mensenhandel voor (een deel van) 2019 en het gehele jaar 2020;
  2. akkoord te gaan met de voorgestelde financiering van de zorgcoördinator mensenhandel.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. akkoord te gaan met de voorgestelde inzet van de zorgcoördinator mensenhandel voor (een deel van) 2019 en het gehele jaar 2020; 2. akkoord te gaan met de voorgestelde financiering van de zorgcoördinator mensenhandel.
 • 3.1


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten in te stemmen met het opstarten van de Europese aanbesteding van de verzekering voor scootmobielen.


  Besluit
  Het college heeft besloten in te stemmen met het opstarten van de Europese aanbesteding van de verzekering voor scootmobielen.
 • 3.2


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten:
  1. kennis te nemen van het onderzoek behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen provincie Limburg;
  2. dat de bepaalde behoefte van 6 tot 9 woonwagenstandplaatsen de basis vormt voor de beoordeling van plannen en vervolg stappen;
  3. in te stemmen met het verzenden van de raadsinformatiebrief en een informatiebrief aan de geënquêteerden.


  Besluit
  Het college heeft besloten: 1. kennis te nemen van het onderzoek behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen provincie Limburg; 2. dat de bepaalde behoefte van 6 tot 9 woonwagenstandplaatsen de basis vormt voor de beoordeling van plannen en vervolg stappen; 3\. In te stemmen met de raadsinformatiebrief en deze met de informatiebrief aan de geënquêteerden op een nader te bepalen datum in overleg met provincie en andere Limburgse gemeenten te verzenden\.
 • 3.3


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft besloten de beleidsregels naamgeving en (huis)nummering vast te stellen en bekend te maken.


  Besluit
  Het college heeft besloten de beleidsregels naamgeving en (huis)nummering vast te stellen en bekend te maken.
 • 3.4


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 10 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en de onderliggende besluiten en voorstellen van week 10 / 2020.
 • 3.5


  Voorgesteld besluit

  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 9 / 2020.


  Besluit
  Het college heeft kennisgenomen van de besluitenlijst van het bestuursorgaan burgemeester en het onderliggende besluit en voorstel van week 9 / 2020.
 • A
 • A.1