Raadsvergadering

donderdag 2 juli 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
digitaal via microsoft teams
Voorzitter:
De burgemeester
Toelichting:

Extra raadsvergadering inzake raadsvoorstel meekoppelkansen A4

Agendapunten