Presentatie/Beeldvorming

dinsdag 10 maart 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
Huis te Hoorn
Voorzitter:
Toelichting:

VERVALLEN IVM CORONA VIRUS
Presentatie over woningmarkt en doelgroepenbeleid met het oog op het addendum op de woonvisie.
De woningcorporaties en de Huurdersorganisaties zijn als toehoorder uitgenodigd.

Agendapunten

 • 0

  Wethouder Van de Laar opent de bijeenkomst over Wonen
  Vanavond worden de analyses gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de regionale woonafspraken
  die voor de zomer worden gemaakt.

  het gemeentelijk bod moet er in juni liggen.
  Dan wordt ook de raad betrokken.

  zal er veel nieuwe woningen worden bijgebouwd moet ook voor de doelgroep bijgebouwd worden.

  stand van zaken:
  plannen zijn er voor 66.000 woningen (hard en zacht) Programmering van 130% is nodig om 66.000 woningen te realiseren.
  Nieuwe locaties en plannen naar voren halen is nodig.

  spreiding voor de doelgroep betekent voor Rijswijk een daling van 52 naar 48% laten zien.

  Scenario's gevraagd aan ABF: niet ingrijpen op spreiding en Zoveel spreiding dat de woningmarkt het nog net aankan.

  Hoeveel woningen kunnen eerlijker worden verdeeld als er wordt aangewezen?

  Voor doorstroming is een woningmarkt in balans nodig

  Tot 2030 moet toegevoegd worden: 66.000 woningen
  Doelgroep voorraad wordt kleiner: de particuliere huurwoningen gaan verdwijnen door prijsverhogingen.

  dit resulteert in een regioakkoord met flankerende maatregelen.
  Het regioakkoord van Rotterdam kan als voorbeeld dienen. Deze staat op internet.

  doel is o.a. spreiding van de doelgroep over de regio. Hierover wordt door RIGO een onderzoek gedaan. De gemeente doen vervolgens een bod over hun aandeel in de opgave.

  bouwen naar een lokale behoefte: vicieuze cirkel Wensen bewoners zijn vaak in lijn wat zij al hebben.

  de provincie heeft een rol van handhaver: programmering van de gemeente moet in lijn zijn met de provinciale verdeling
  De provincie kan een pro actieve aanwijzing geven. Ook kan een regel worden opgesteld over het aantal sociale huurwoningen.
  De provincie kijkt nu ook naar de gemeentelijke bijdrage aan de regio.

  proces moet ook leiden tot prestatie afspraken die lokaal worden afgesloten.

  proces is ingewikkeld.
  5 doelen zijn door de regio vastgesteld:
  1 . voldoende woningen (ca 66.000 erbij tot 2030)
  2. Doelgroepvoorraad moet voldoende zijn (+ 16.360 woningen waarvan 12.360 sociaal voor de doelgroep)
  3, Doelgroepvoorraad verspreid
  4, DAEB-woningen betaalbaar
  5. DAEB woningen beschikbaar

  Esther Van der Velden is ingehuurd door de wethouders als adviseur voor gemeenten.

  Afspraken over sociale woningbouw worden aangescherpt

  Presentatie 3 Nieuwe woningmarktafpsraken Haaglanden door Esther van der Velden

  Kleine pauze van 3 minuten

  Dura Vermeer kiest vooraf voor welke doelgroep wilt gaan bouwen.
  Het product moet passen bij de doelgroep

  Voor kopers in RijswjikBuiten komen uit Rijswijk zelf

  Doelgroep ouderen verhuizen niet graag. en blijven in hun woning.
  Vooral de groep Dromen en rondkomers zijn veel sterker in Rijswijk vertegenwoordigd.
  gegroeide groep in Rijswijk is de groep twee verdieners met kinderen en de groep Dromen en Rondkomers (lage inkomens)
  Jongeren trekken weg.

  grootste groep in NDL is modaal. luxe groep is 3% van het totaal

  Doelgroepen: dromen en rondkomen (onderlaag) Jong en hoopvol (studenten) Volks en uitgesproken (baan enz) Gewoon gemiddeld (Politie, leraren verpleegster)

  data wordt ingekocht op postcode 6 niveau

  alle informatie over de huizen op adres wordt geanalyseerd. inkomen, kinderen, aantal kilometers per auto, vakantiebestemming, drankgebruik.
  Deze data komen uit verschillende data zoals Bonuspas e.d.krantenabonnementen, lidmaatschap kerk enz enz

  Dat gaat via data over de bewoners: doelgroep gedefinieerd. gebaseerd op levensfase.

  Dura Vermeer doet onderzoek naar doelgroepen samen met het bedrijf WHOOZ

  Presentatie 2 welk product hoort bij Rijswijk op basis van big data. Hoe kijkt een projectontwikkelaar : Joost van der Heijden

  conclusie:mismatch tussen vraag en aanbod in Rijswijk, maar er liggen kansen voor Rustige woonwijken waar veel vraag naar is.
  Maak keuzes als gemeente: positioneren als seniorstad bijvoorbeeld. De groep van ouderen gaat groeien

  Huis te Lande Julianapark en Te Werve laat zien dat het toevoegen van kwaliteit nodig is. Dit zijn herstructureringswijken

  De wijken naar huishoudiens: Rond de Bogaard veel alleenstaanden, Gezinnen in Oud Rijswijk en RijswijkBuiten

  Welk Woonconcept vindt men interessant: Woontoren
  Mismatch in Rijswijk:
  te veel woonwijk met laag en hoogbouw

  De ideale woningen zijn appartementen met een lift

  Vraag en aanbod in Rijswijk.
  in gebieden met veel eengezinswoingen wil men weinig verhuizen.
  Als mensen zoeken wil een groot deel in Rijswijk blijven wonen.

  Het onderzoek waarop dit is gebaseerd had 50.000 respondenten waarvan 800 uit Rijswijk.

  Leefstijlen en bepalen woonbehoefte. In Rijswijk is de verdeling te vergelijken met Zuid Holland: grote mix van stijlen.

  woningsegmenten: veel huurappartementen onder de 750 eur.
  Veel 55+ plussers in eensgezinswoningen
  Ook veel mensen met hogere inkomens in goedkopere woningen.

  grootste groep in Rijswijk: gezinnen en empty nesters

  tevredenheid in Rijswijk is vrij goed.
  Buurtontwikkeling laat nog een aantal plekken zien waar mensen ontevreden zijn. Dat zijn vooral de sociale woningbouwwijken,
  ideale wijk voor Rijswijkers is een rustige stadswijk (met vooral laagbouw)
  In Rijswijk is daardoor eigenlijk te veel gestapelde bouw

  Nicole de Heer geeft een presentatie over de Grote omgevingstest: Wat bepaald nu woongeluk?

 • 1
 • 2
 • 3