Raadsvergadering

dinsdag 12 mei 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
digitaal microsoft teams
Voorzitter:
De burgemeester
Toelichting:

Voorafgaand een besloten deel tussen 19:00 uur en 20:00 uur inzake:
- IB 20 053 Geheimhouding stukken en vaststelling voorbereidingsbesluit gebieden beheerverordening (20-017);
- Bijlage 7 Raadsvoorstel Reactie op verzoek MRDH voor instemming strategie stallingslocaties trams

De raad vergadert digitaal via Microsoft teams.
Voorafgaand aan de digitale bijeenkomst kunt u inspreken. Meld u aan via Griffie@rijswijk.nl
Inspreken kan door om 20 uur naar het stadhuis te komen of door uw inspreektekst te mailen. Aanmelden tot 16 uur.

Agendapunten