Rond-de-tafelgesprek

donderdag 18 maart 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. M. Kampman
Toelichting:

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over ontwikkelingenbrief 2022 GGD IJsselland en een nieuw Reglement van Orde.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 maart 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten