Rond-de-tafelgesprek

donderdag 29 oktober 2020 19:45 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
dhr. M. Kampman
Toelichting:

Vergadering is aansluitend aan de raadsvergadering.

Rond-de-tafel over de programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 en de belastingverordeningen 2021

Meepraten is door de coronamaatregelen niet mogelijk. Als je wilt meepraten, kun je jouw bijdrage tot uiterlijk 29 oktober 12.00 uur mailen naar griffie@raalte.nl De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten