Rond-de-tafelgesprek

donderdag 14 januari 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
digitaal
Voorzitter:
mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting:

In het Rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over het rekenkameronderzoek kleine kernen, de NIeuwe Strunk en bijstelling komgrens Laag Zuthem.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 14 januari 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten