Rond-de-tafelgesprek

donderdag 3 juni 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
vergaderzaal de Gunne
Voorzitter:
dhr. A.H. Kreule
Toelichting:

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over de Verklaring van geen bedenkingen voor zonnepark Reko-Plas en Informatie werkzaamheden aan de Grote Markt en de Plas.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 3 juni 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten