Rond-de-tafelgesprek

donderdag 25 maart 2021 20:30 - 22:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting:

Aansluitend aan de raadsvergadering.

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over Nationaal Park Sallandse Heuvelrug.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 25 maart 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten