Rond-de-tafelgesprek

donderdag 1 juli 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
vergaderzaal de Gunne
Voorzitter:
dhr. H.L.H. Lammers
Toelichting:

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2030 en de stand van zaken corona.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 1 juli 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten