Raadsvergadering

donderdag 10 september 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
dhr. M.P. Dadema
Toelichting:

Belangstellenden kunnen weer aanwezig zijn bij raadsvergaderingen. Omdat we de richtlijnen van het RIVM hanteren is het aantal beschikbare plaatsen minder dan normaal. Als u met meerdere personen wilt komen is het verstandig hierover contact op te nemen met de griffie: griffie@raalte.nl.

Agendapunten