Rond-de-tafelgesprek

donderdag 10 juni 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting:

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over de Kadernota., de RES de definitieve vaststelling en bijpraten stand van zaken warmtevisie.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten