Rond-de-tafelgesprek

donderdag 2 december 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. H.L.H. Lammers
Toelichting:

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over
Concept Fietsbeleidsplan en Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2022-2038.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 02 december 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten