Rond-de-tafelgesprek

donderdag 17 december 2020 19:45 - 22:30
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. T. Schuurkamp
Toelichting:

Aansluitend aan de raadsvergadering.

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over uitkomst verificatie ontwerp alternatief 1 ‘N35 laag’ Knooppunt Raalte.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 december 2020 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten