Rond-de-tafelgesprek

donderdag 19 november 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
mevr. A. Booijink-Jonkman
Toelichting:

Rond-de-tafel over o.a. de Omgevingsvisie Horizon gemeente Raalte 2040 en zonnepark Kanaaldijk Zuid Heino.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 november 2020 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten