Rond-de-tafelgesprek

donderdag 18 februari 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. W.A.J. Westenenk
Toelichting:

In het rond-de-tafelgesprek wordt een gesproken over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP).

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 18 februari 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten