Rond-de-tafelgesprek

donderdag 27 mei 2021 20:30 - 22:00
Locatie:
vergaderzaal de Gunne
Voorzitter:
dhr. M. Kampman
Toelichting:

Aansluitend aan de raadsvergadering.
In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over evaluatie Erven in Beweging en verkabeling hoogspanningslijnen.
Als je wilt meepraten: aanmelden kan tot uiterlijk 27 mei 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden. Vanwege de corona-maatregelen wordt de vergadering gehouden zonder publiek.

Agendapunten