Rond-de-tafelgesprek

donderdag 2 december 2021 19:30 - 22:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. T. Schuurkamp
Toelichting:

De vergadering wordt via de livestream uitgezonden en is te bekijken via https://raalte.notubiz.nl/live.

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022, aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn, bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis, woningbouwlocatie Molenweg, uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort Heino en evaluatie Erven in Beweging.

Als je wilt meepraten kan je je aanmelden kan tot uiterlijk 02 december 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten