Rond-de-tafelgesprek

donderdag 11 februari 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. T. Schuurkamp
Toelichting:

In het rond-de-tafelgesprek wordt een gesproken over het verkiezingsproces, een bijpraatmoment over Corona en het bestemmingsplan Hondemotsweg 30.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 februari 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten