Rond-de-tafelgesprek

donderdag 10 december 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. W.A.J. Westenenk
Toelichting:

Rond-de-tafel over evaluatie richtlijnen zonneparken buitengebied en beleidsuitgangspunten en financiële consequenties IHP.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 10 december 2020 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten