Raadsvergadering

dinsdag 10 november 2020 14:00 - 18:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
dhr. M.P. Dadema
Toelichting:

De begrotingsbehandeling wordt verdeeld over twee vergaderingen:
In de middag wordt vergaderd in twee termijnen waarbij ook moties en amendementen ingediend kunnen worden.
Na deze bespreking wordt de vergadering gesloten.

’s Avonds is er om 19.30 uur een digitale besluitvormende vergadering waarbij alleen over moties, amendementen en de collegevoorstellen wordt gestemd.
Beide vergaderingen zijn te volgen via de livestream: https://raalte.notubiz.nl/live

Agendapunten