Rond-de-tafelgesprek

donderdag 20 mei 2021 20:30 - 22:00
Locatie:
MS Teams
Voorzitter:
dhr. T. Schuurkamp
Toelichting:

Aansluitend aan de raadsvergadering.

In het rond-de-tafelgesprek wordt gesproken over het initiatiefvoorstel van de fractie van Burger Belangen over een referendumverordening.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 mei 2021 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Agendapunten