GS-Besluiten

dinsdag 4 augustus 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
Digitale ronde
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 1
 • 2

  Essentie / samenvatting:
  Statenleden Van Oort (ChristenUnie) en Poppe (SP) hebben op 30 resp. 31 juli 2020 artikel 47-vragen gesteld over de nieuwsberichten dat Qbuzz (in Utrecht rijdend onder de naam U-OV) door de coronacrisis gedwongen wordt om in te krimpen. De SP heeft daarbij verzocht de vragen met spoed te beantwoorden.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten:
  De beantwoording van de schriftelijke vragen ex art. 47 van het Reglement van Orde Provincie Utrecht van de Statenleden Van Oort (ChristenUnie) en Poppe (SP) betreffende de videoboodschap van Qbuzz vast te stellen en te verzenden.