GS-Besluiten

dinsdag 25 augustus 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
Digitale ronde
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 01
 • 02

  Essentie / samenvatting:
  Het IPO bestuur vergadert op 27 augustus 2020 en vanuit de provincie Utrecht is er een annotatie op de agenda voor deze bestuursvergadering opgesteld.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de annotatie over de volgende punten vast te stellen:

  1. 2a. ‘Conceptbegroting 2021’’;
  2. 2b. ‘Taskforce herstel regionale economie’ (nazending);
  3. 2c. ‘Terugblik Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen’;
  4. 2d. ‘Sturingsfilosofie NOVI’;
  5. 3a. ‘Convenant bibliotheken’;
  6. 3b. ‘Consultatie conceptbeleidskader verboden handelingen’, met inachtneming van de kanttekening in het advies;
  7. 3c. ‘Ambitie Interprovinciale Digitale Agenda 2021’, met inachtneming van de kanttekening in het advies;
  8. 3d. ‘Stand van zaken eindrapportage Studiegroep Interbestuurlijke en Financiële verhoudingen’;
  9. 4a. ‘Actualiteiten werkgeverszaken’;
  10. 5. ‘Naar voren halen van Investeringen’.

 • 03