GS-Besluiten

vrijdag 18 september 2020 08:30 - 09:00
Locatie:
Microsoft- Teams vergadering
Voorzitter:
J.H. Oosters

Agendapunten

 • 01
 • 02

  Essentie/samenvatting
  In de regeling ‘Rechtspositie decentrale politieke ambtsdragers’ is de mogelijkheid opgenomen een vergoeding te verstrekken aan een gedeputeerde indien hij tijdelijk wordt geconfronteerd met dubbele woonlasten voortkomend uit het moeten verhuizen naar de provincie waar hij is gaan werken. Bij zijn benoeming in 2019 heeft gedeputeerde Strijk aangegeven gebruik van deze regeling te willen maken. Nu blijkt echter dat de vergoeding voortkomend uit deze regeling in dit geval onjuist is geweest. Gedeputeerde
  Strijk licht dit in bijgevoegde brief toe. Het proces omtrent de toekenning van de vergoeding wordt momenteel door de organisatie geanalyseerd en aangepast.

  Beslispunten:
  Gedeputeerde Staten besluiten de statenbrief, met bijlage, vast te stellen en te verzenden aan Provinciale Staten.