Statencommissie

woensdag 6 mei 2020 09:00 - 09:00
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

Deze statencommissie vindt zonder fysieke bijeenkomst plaats vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. De geagendeerde onderwerpen worden vanaf 6 mei 2020 via een vraag- en antwoordronde tussen PS en GS behandeld. Het vervolgtraject wordt op 10 juni 2020 in het presidium besproken.
Op 20 mei zijn de vragen van de fracties per onderwerp gepubliceerd.
Op 5 juni zijn de antwoorden van GS op de gestelde vragen per onderwerp als bijlage opgenomen.

Agendapunten