Statencommissie

woensdag 20 mei 2020 09:00 - 09:00
Locatie:
per email
Voorzitter:
Toelichting:

Deze statencommissie vindt zonder fysieke bijeenkomst plaats vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. De geagendeerde onderwerpen worden vanaf 20 mei 2020 via een vraag- en antwoordronde tussen PS en GS behandeld.
Op 4 juni zijn de reacties en vragen van de fracties toegevoegd aan de agenda. De antwoorden van GS zijn toegevoegd aan de agenda. publicatie 17 juni.

Agendapunten