Provinciale Staten

woensdag 7 oktober 2020 17:00 - 18:00
Locatie:
Videovergadering
Voorzitter:
F.J. Paas
Toelichting:

Afronding van de commissievergadering van 30 september en 7 oktober.
Betreft alleen stemmingen.
De vergadering is live te volgen via: https://groningen.stateninformatie.nl/
De uitslagen van de stemmingen en bijbehorende moties en statenbesluiten zijn opgenomen bij de statenvergadering van 30 september 2020.

Agendapunten