Stateninformatiedag

woensdag 3 juni 2020 14:00 - 15:30
Locatie:
Videobijeenkomst
Voorzitter:
Toelichting:

Presentatie over het proces naar de nieuwe beleidsmatig herziene Omgevingsvisie 2022. De bijeenkomst begint met een korte terugblik op de presentaties van januari en februari en vervolgens wordt vooruitgekeken naar de startnotitie voor de nieuwe Omgevingsvisie, die na de zomer aan provinciale staten wordt voorgelegd.

Agendapunten