Statencommissie

woensdag 3 juni 2020 12:00 - 12:00
Locatie:
Per e-mail
Voorzitter:
Toelichting:

Deze statencommissie vindt zonder fysieke bijeenkomst plaats vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. De geagendeerde onderwerpen worden vanaf 3 juni 2020 via een vraag- en antwoordronde tussen PS en GS behandeld.
Op 18 juni zijn de gebundelde vragen van de statenfracties per onderwerp gepubliceerd.
De antwoorden van het college zijn per agendapunt opgenomen (A.01 t/m A.03). Publicatie 2 juli.

Agendapunten