Provinciale Staten

woensdag 26 mei 2021 09:30 - 21:00
Locatie:
Statenzaal en via videoverbinding
Voorzitter:
F.J. Paas
Toelichting:

De besluitvorming bij de agendapunten en de uitslagen van de stemmingen zijn opgenomen bij statenvergadering van 2 juni 2021. De vergadering is terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl

Agendapunten