Statencommissie

donderdag 11 juni 2020 12:00 - 12:00
Locatie:
Per e-mail
Voorzitter:
Toelichting:

Deze statencommissie vindt zonder fysieke bijeenkomst plaats vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. De geagendeerde onderwerpen worden vanaf 11 juni 2020 via een vraag- en antwoordronde tussen PS en GS behandeld. Beide onderwerpen zijn al eerder behandeld in een statencommissie (6 en 13 mei). Deze statencommissie is bedoeld als extra gelegenheid om vragen via e-mail aan het college te stellen.
Op 2 juli zijn de reacties en vragen van de statenfracties gebundeld per agendapunt opgenomen.
Op 2 september zijn de antwoorden van het college op de vragen uit de 2e ronde per agendapunt opgenomen.

Agendapunten