Statencommissie

woensdag 22 januari 2020 10:30 - 17:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Toelichting:

Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan (onder A) geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 5 februari 2020: als bespreekstuk of als hamerstuk.

Agendapunten