Statencommissie

woensdag 30 september 2020 09:30 - 18:00
Locatie:
Statenzaal en via videoverbinding
Voorzitter:
J.H. Mastenbroek en A.J. Nolles
Toelichting:

Deze agenda is gevuld o.b.v. de adviezen uit de statencommissies van 2, 16 en 23 september. Tijdens deze afrondende statencommissie kunnen moties en amendementen worden ingediend.
De vergadering is live te volgen via: https://groningen.stateninformatie.nl/Aansluitend wordt in de statenvergadering (via videoverbinding) van 30 september 19.30 uur vervolgens gestemd over alle moties, amendementen en ontwerpbesluiten.

Agendapunten