Statencommissie

woensdag 22 april 2020 09:00 - 09:00
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

Deze statencommissie vindt zonder fysieke bijeenkomst plaats vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. De geagendeerde onderwerpen worden vanaf 22 april 2020 via een vraag- en antwoordronde tussen PS en GS behandeld.
Op 15 mei zijn t.a.v. de agendapunten A.04 t/m A.13 de antwoorden van GS op de gestelde vragen per onderwerp als bijlage opgenomen. De antwoorden op de agendapunten A.01 t/m A.04 zijn op 19 mei toegevoegd. Het vervolgtraject is besproken in het presidium van 20 en 27 mei. Zie de toelichting per agendapunt.

Agendapunten