Statencommissie

woensdag 7 oktober 2020 11:30 - 16:00
Locatie:
Statenzaal en via videoverbinding
Voorzitter:
R. Visser
Toelichting:

Vervolg statencommissie 30 september.
Deze agenda is gevuld o.b.v. de adviezen uit de statencommissies van 2, 16 en 23 september. Tijdens deze afrondende statencommissie kunnen moties en amendementen worden ingediend.
De vergadering is live te volgen via: https://groningen.stateninformatie.nl/
Aansluitend wordt in de statenvergadering (via videoverbinding) van 7 oktober 16.30 uur vervolgens gestemd over alle moties, amendementen en ontwerpbesluiten.

Agendapunten