Provinciale Staten

woensdag 21 april 2021 09:30 - 19:30
Locatie:
Statenzaal en via videoverbinding
Voorzitter:
F.J. Paas
Toelichting:

De besluitvorming is in de toelichting per agendapunt opgenomen.
De vergadering is in twee delen terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl. Het deel overdag betreft de debatten en het avonddeel  betreft de installatie van een nieuw statenlid en de stemmingen over de amendementen, moties en statenbesluiten.

Agendapunten