Statencommissie

donderdag 9 april 2020 09:00 - 09:00
Locatie:
Voorzitter:
Toelichting:

Deze statencommissie vindt zonder fysieke bijeenkomst plaats vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. De geagendeerde onderwerpen worden vanaf 9 april 2020 via een vraag- en antwoordronde tussen PS en GS behandeld.
Op 23 april zijn de ingestuurde reacties en vragen van de statenfracties per onderwerp als bijlage opgenomen.
Op 8 mei zijn de antwoorden van GS op de gestelde vragen per onderwerp als bijlage opgenomen.
Presidium 13 mei: de voordrachten onder agp. A.01, A.02 en A.04 gaan als hamerstuk naar PS van 27 mei 2020. De voordracht onder A.03 gaat voor een schriftelijke stemming naar PS 27 mei.
Presidium 13/20 mei: De brieven onder agp. A.05 t/m A.15 gaan ter kennisname naar PS van 27 mei, m.u.v. A.09, A.11 en A.15. Zie toelichting per agp.
Op 3 juni zijn de reactie en de vragen uit de tweede ronde over agp. A.11 als bijlage opgenomen.

Agendapunten