Statencommissie

woensdag 27 mei 2020 00:00 - 00:00
Locatie:
per email
Voorzitter:
Toelichting:

Deze statencommissie vindt zonder fysieke bijeenkomst plaats vanwege de beperkende maatregelen i.v.m. het coronavirus. - De geagendeerde onderwerpen worden vanaf 27 mei 2020 via een vraag- en antwoordronde tussen PS en GS behandeld.
- De inbreng van Statenfracties is als bijlage opgenomen. publicatie bijlage 11 juni.
- De ontvangen antwoorden zijn toegevoegd aan agendapunt A.02

Agendapunten