Statencommissie

woensdag 29 januari 2020 10:30 - 17:00
Locatie:
Statenzaal
Voorzitter:
Toelichting:

De adviezen van de statencommissie zijn per agendapunt in de toelichting opgenomen.
Vervolg statencommissie 22 januari.
Over de onderwerpen die als bespreekpunt op de agenda staan geeft de commissie advies over de wijze van agenderen in de statenvergadering van 5 februari 2020: als bespreekstuk of als hamerstuk.

Agendapunten