Provinciale Staten

woensdag 2 juni 2021 19:30 - 21:30
Locatie:
Via videoverbinding
Voorzitter:
J.H. Mastenbroek
Toelichting:

De besluitvorming is in de toelichting per agendapunt opgenomen.
De vergadering is in twee delen terug te kijken via https://groningen.stateninformatie.nl. Het deel op 26 mei betreft de debatten en het deel op 2 juni betreft de stemmingen over de moties en statenbesluiten.

Agendapunten