Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

woensdag 14 oktober 2020 19:30
Locatie:
Raadszaal (alleen voor commissie). Publiek: te volgen via livestream op internet of beperkt op afspraak in het gemeentehuis na reservering.
Voorzitter:
E.J. Ruitenberg
Toelichting:

(Gelet op het aantal agendapunten is zo nodig het vervolg van de vergadering op 28 oktober.)

De vergadering vindt voor de commissieleden plaats in de raadszaal. Voor publiek: via livestream (website, zie hieronder, en Loco TV) of op aanvraag beperkt in hal gemeentehuis.

Spreekrecht
Voor belanghebbenden en betrokkenen bij een onderwerp is het mogelijk om in te spreken in de vergadering. Vanwege de Corona omstandigheden is dit in aangepaste vorm, fysiek in de vergadering of per e-mail. Als u hiervan gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de griffier, zie hierna.

Bekijken commissievergadering
De commissievergadering kunt u rechtstreeks volgen via internet. U vindt de video onder het kopje ‘uitzending’ hieronder. Op de dag van de vergadering kunt u de video vanaf 19.30 uur starten. Het is ook mogelijk om uitzendingen van commissievergaderingen achteraf geheel of gedeeltelijk te bekijken.

Vragen?
Voor vragen over de vergadering en spreekrecht kunt u terecht bij Hans Tabak, griffier van de gemeenteraad, telefoon (0525) 638 200; e-mail: htabak@oldebroek.nl.

Uitzending

Agendapunten