Commissie Ruimtegebruik en Leefomgeving

woensdag 16 januari 2019 20:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
E.J. Ruitenberg
Toelichting:
19.30 u., voor de commissieleden: ambtelijke/technische toelichting voorstel klimaatbestendig centrumplan Wezep, inclusief financiering.

Agendapunten