Raadsgesprek Ruimtegebruik en Leefomgeving

woensdag 9 oktober 2019 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
E.J. Ruitenberg
Toelichting:

Vanaf 20.30 uur Totaalvisie Heidehoek

Agendapunten

 • 01

  Het project Heidehoek is al langere tijd een veelbesproken onderwerp binnen de gemeente Oldebroek. In het verleden is er gepraat en geschreven over de arbeidsmigranten op recreatiepark Heidehoek. Momenteel loopt het traject om de huisvesting van arbeidsmi-granten te legaliseren en een nieuwe invulling te geven aan het voormalige recreatiepark. De wens bestaat om er een zonnepark te realiseren die door de gemeente zal worden geëxploiteerd. Door het opstellen van een totaalvisie en de realisatie van deze visie wordt beoogd het recente verleden met alle problemen rondom Heidehoek op een goede ma-nier op te lossen en het gebied weer vitaal te maken.

  Doel van dit raadsgesprek:
  Informeren over de huidige stand van zaken en een vooruitblik naar het vervolgtraject.

  Rol raads- en commissieleden:
  Informatie verwerven.

  Plaats van het gesprek in het beleidsproces:
  Toelichting in verband met nieuw beleid.

  Mede uitgenodigd:
  Omwonenden en andere belanghebbenden/betrokkenen bij dit onderwerp.

  Programma:

  • Opening door Engbert Jan Ruitenberg, commissievoorzitter

  • Ambtelijke presentatie over project Heidehoek
   • Waar staan we nu?
   • Waar gaan we heen?

  • Vragenronde (onder leiding van Manon Sluijter)

  • Afsluiting door Engbert Jan Ruitenberg, commissievoorzitter.